Zoeken & ophalen

Content Central biedt een simpele maar krachtige zoekmachine die gebruik maakt van dezelfde technieken als de bekende internet zoekmachines. Documenten kunnen worden teruggevonden door te zoeken naar woorden die zich in het document bevinden. Daarnaast kunnen met de zoekmachine documenten worden gevonden door te zoeken op metadata velden zoals bedrijfsnaam, BTW nummer, factuurnummer, etc. Vrijwel alles is configureerbaar. Zo kunnen bepaalde metadata velden beschikbaar zijn om op te zoeken en anderen weer niet. Ook kan bepaald worden welke metadata velden als kolommen in het resultatenscherm getoond worden. De volgorde van deze zoekvelden en kolommen in het resultatenscherm is ook weer aan te passen.

Naast het vinden van documenten middels de ingebouwde zoekmachine is het natuurlijk ook nog steeds mogelijk om via een verkenner de concrete mappenstructuur te doorzoeken. Deze verkenner is vergelijkbaar met de verkenner zoals deze standaard aanwezig is in Windows.

Klik op de screenshots voor een uitvergroting.