Documenten bewerken

Content Central biedt verschillende mogelijkheden om documenten te bewerken. Omdat alle documenten in het originele bestandsformaat opgeslagen worden, kunnen ze ook in de originele applicaties aangepast worden. Met één klik op de knop wordt een document geopend in de originele applicatie. Tegelijkertijd wordt het document uitgecheckt, zodat het niet gelijktijdig door meerdere gebruikers kan worden aangepast. Als de bewerkingen zijn voltooid kan de applicatie gesloten worden en wordt het document automatisch ingecheckt en vernieuwd in Content Central.

Content Central houdt een complete geschiedenis bij van alle documenten. Na iedere aanpassing in een document wordt een herstelpunt gemaakt van het betreffende document. Herstelpunten voor versie beheer worden ingedeeld in groepen van grote of kleine veranderingen. Toevoegingen en wijzigingen aan documenten worden gezien als grote veranderingen en worden genoteerd als versie 1.0, 2.0, etc. Document goedkeuringen, afwijzingen en het bijwerken van index velden zijn voorbeelden van gebeurtenissen die worden beschouwd als kleine veranderingen. Deze worden genoteerd als versie 1.1, 1.2, etc. Op deze manier kunnen de wijzigingen die aangebracht zijn in een bepaald document altijd ongedaan worden gemaakt. Alle opgeslagen versies kunnen ten alle tijden afzonderlijk worden geopend en hersteld.

Documenten bewerken:

Versie beheer:

Klik op de screenshots voor een uitvergroting.