Goedkeuringsprocessen

In Content Central is een krachtige engine voor goedkeuringsprocessen ingebouwd. Deze engine geeft de mogelijkheid om een onbeperkt aantal goedkeuringsprocessen te initiëren. Deze elektronische processen faciliteren het beheer van documenten in verschillende fases van de document levenscyclus.

Meerdere gebruikers of groepen kunnen aan ieder goedkeuringsproces worden toegevoegd, waardoor verschillende fases kunnen worden gecreëerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om deadlines en prioriteiten niveaus toe te voegen om andere gebruikers aan te moedigen of te verplichten om als eerste met belangrijke zaken aan de slag te gaan. Afhankelijk van de instellingen worden deze gebruikers via een e-mail op de hoogte gebracht wanneer een document hun aandacht nodig heeft of als een deadline bijna verstrijkt.

Deelnemers aan een bepaald goedkeuringsproces kunnen de documenten die in hun goedkeuringswachtrij verschijnen goedkeuren of afkeuren. Voorbeelden van dit soort documenten zijn bijvoorbeeld facturen of pakbonnen. Managers kunnen middels een overkoepelende goedkeuringswachtrij alle documenten in alle fases zien en hebben de mogelijkheid om deze documenten goed te keuren, af te keuren, of te verwijderen. De systeembeheerder kan instellen wat de rechten zijn voor verschillende gebruikers als het gaat om het beheren van de diverse processen. Bovendien houdt Content Central een compleet overzicht bij van alle gebeurtenissen ter controle.

Klik op de screenshot voor een uitvergroting.