begrijpen

XBLR

XBLR is een op XML gebaseerde open standaard voor het uitwisselen van gegevens via het internet. Softwarepakketten die XBLR-enabled zijn kunnen deze gegevens verwerken. De voordelen zijn onder andere kostenbesparing en kwaliteitsverhoging.