er-is-een-standaard-in-document-management

Zo werken wij

YIBS hanteert een standaard plan van aanpak voor alle projecten. Hieronder wordt onze werkwijze voorgelegd.

1. Oriƫnterend gesprek
Gedurende het eerste gesprek wordt besproken met welk document probleem u zit. In globale lijnen wordt de bedrijfsstructuur doorgenomen. YIBS zal, indien mogelijk, een passende oplossing voorstellen met de daarbij horende investeringsindicatie.

2. Inventariserend gesprek
Indien u zich kunt vinden in de aangeboden oplossing en investeringsindicatie komt er een inventariserend gesprek waarin in meer detail de bedrijfsstructuur wordt doorgelicht. Ook zal YIBS de aangeboden oplossing bespreken en waar gewenst een presentatie/demonstratie verzorgen.

3. Vrijblijvende offerte
Indien u na het inventariserend gesprek aangeeft interesse te hebben in de aangeboden oplossing van YIBS, wordt er een op maat gemaakte offerte aangeboden. In deze fase bent u nog steeds in de mogelijkheid om kosteloos af te zien van het voorstel dat YIBS u gedaan heeft.

4. Functioneel & technisch ontwerp
Wanneer u akkoord gaat met de offerte die door YIBS voorgelegd is, gaat YIBS aan de slag om een functioneel en technisch ontwerp in elkaar te zetten. Het functioneel ontwerp laat in detail zien wat de mogelijkheden van de aangeboden oplossing zijn, zonder al te diep in te gaan op de techniek. In het technisch ontwerp komt naar voren hoe de aangeboden oplossing technisch gerealiseerd gaat worden. Hierbij komt ook de inrichting van de aangeboden oplossing aan de orde.

5. Bouwen van de inrichting
Medewerkers van YIBS gaan aan de slag om de inrichting, zoals deze is overeengekomen op het functioneel ontwerp, te bouwen.

6. Implementatie
Een medewerker van YIBS zal de implementatie van Content Central op de server uitvoeren aan de hand van de afspraken die gemaakt zijn op het technisch ontwerp. Deze implementatie kan enkele dagen in beslag nemen.

7. Training optioneel
Medewerkers kunnen Content Central training krijgen. Onze ervaring leert dat deze training de kans op een succesvol traject aanzienlijk vergroot. Een medewerker van YIBS komt voor de training bij u op locatie en brengt de benodigde trainingsmaterialen mee.

8. Ondersteuning
YIBS blijft beschikbaar voor vragen c.q. opmerkingen aangaande het aangeboden product.