begrijpen

Document migratie

Wanneer men spreekt over document migratie heeft men het over het verplaatsen van documenten van de ene document locatie naar een andere. Het gaat hierbij om digitale document en dus niet een fysiek archief.

Er zijn verschillende technieken beschikbaar om zo’n document migratie uit te voeren.