begrijpen

Open DataBase Connectivity (ODBC)

Open DataBase Connectivity (ODBC) is een techniek waarmee gegevens van een databasetype (een gegevensbron) kunnen worden overgebracht naar een ander database type. ODBC wordt gebruikt om een software pakket met een database te kunnen laten communiceren en dit onafhankelijk van het type database.