Werknemers verzuipen in informatie

Uit onderzoek van Mindjet, een bedrijf voor datamanagement, blijkt dat het zoeken naar informatie ons jaarlijks 1853 euro per werknemer kost. 57% van de werknemers geeft dan ook aan dat de hoeveelheid informatie hun werk op een negatieve manier beïnvloedt. Een werknemer heeft op een gemiddelde kantoordag één vergadering, voert zes telefoongesprekken, en ontvangt 33 e-mails. Aan het zoeken naar informatie wordt dagelijks gemiddeld 25 minuten besteedt. Dat komt overeen met meer dan twee werkweken per jaar.

Omdat de informatie tegenwoordig van zoveel verschillende bronnen komt, kun je het gevoel krijgen dat je helemaal overspoeld wordt. Het is dan prettig als je je bureau vrij kunt houden van documenten, je e-mail gearchiveerd is, en je digitale documenten niet verborgen zitten in honderden zoekgeraakte mappen. Helemaal mooi zou het zijn als je je documenten dan nog steeds snel terug kunt vinden. En dat kan. Met een document management systeem zoals Content Central. Op onze website vind je meer informatie.

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Bron: MT.nl