Kleine bedrijven sneller digitaal volwassen

babyRecent onderzoek van Coleman Parkes wijst uit dat kleine bedrijven sneller digitaal volwassen zijn dan grote bedrijven. Met digitaal volwassen bedoelt men hier de mate waarin een bedrijf geavanceerde tools inzet om de organisatie aan te sturen en technologie omarmd wordt voor het (digitaal) inrichten van bedrijfs- en werkprocessen. Kleine bedrijven zien digitale volwassenheid als een kans om onderscheidend te zijn ten opzichte van grotere organisaties. Ze profiteren van het implementatievoordeel, omdat ze nieuwe technologieën veel sneller kunnen inzetten om hun processen te optimaliseren.
 
 
 
 
In het onderzoek is ook gekeken naar wat de voordelen van digitale volwassenheid zijn. Hier een opsomming:
• Eenvoudigere toegang tot informatie
• Verbeterde bedrijfsprocessen
• Toegenomen concurrentiekracht
• Efficiënter werken
• Verbeterde klantenbinding

Ruim de helft van alle kleine en grote organisaties (53% en 59% respectievelijk) schakelt externe leveranciers in ter ondersteuning bij het realiseren van digitale volwassenheid. Externe leveranciers kunnen deze organisatie begeleiden in het hele proces en bevorderen het enthousiasme voor digitale initiatieven binnen de organisatie. YIBS heeft veel ervaring in het begeleiden van het proces naar digitale volwassenheid. Wij hebben allerlei tools ter beschikking die u hierbij kunnen helpen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.