Google: go paperless in 2013!

Als goed voornemen voor 2013 heeft Google voorgesteld dat het een goed idee zou zijn om papierloos te gaan werken.

Google: “It’s a new year, which means new resolutions. If you’re up for saving time, money and trees, going paperless might be a good goal for you in 2013.”

Op zich niet zo’n gek idee, maar er wordt wel volledig voorbijgegaan aan de enorme milieubelasting die elektronisch werken met zich meebrengt. En als een gerespecteerde partij als Google een dergelijk voorstel doet, geeft dit wel een inzicht in welke richting de markt aan het bewegen is. Uiteraard schoppen deze uitspraken tegen het zere been van Michael Makin, die als President & CEO van Printing Industries of America de Amerikaanse printindustrie vertegenwoordigt. Een interessante discussie is ontstaan tussen deze twee partijen. Er wordt vaak verondersteld dat een van de grootste redenen om papierloos te gaan werken het milieu zou zijn. Michael Makin stelt deze conclusie ter discussie door aan te geven dat hij denkt dat een afgedrukt velletje papier veel minder belasting op het milieu geeft dan een digitale pagina. Een print heeft namelijk maar een eenmalige ecologische voetafdruk, terwijl alle andere media energie vragen elke keer wanneer ze geraadpleegd worden. Bovendien is het overgrote deel van een print papier, wat voortgebracht wordt uit hout, wat weer een hernieuwbare energiebron is. Laptops, tablets, smartphones, en e-readers worden gemaakt van zware metalen en plastics, welke geen hernieuwbare energiebronnen zijn.

Ondertussen is op Internet al een open brief opgedoken van Makin, geadresseerd aan Eric Schmidt, bestuursvoorzitter en oud ceo van Google. In deze brief nodigt Makin Google uit om eerst eens naar hun eigen impact op het milieu te kijken. Het is algemeen bekend dat die niet te verwaarlozen is. Vervolgens stelt hij voor dat Google zijn deelname in deze campagne moet heroverwegen. Een interessante discussie, die nog niet tot een einde is gekomen.

Bron 1: https://plus.google.com/+GoogleDrive/posts/YG2VzB3iuue#+GoogleDrive/posts/YG2VzB3iuue
Bron 2: http://whattheythink.com/news/61725-printing-industries-america-challenges-google-paperless-initiative/

Discussieer mee: http://www.computable.nl/artikel/opinie/maatschappij/4641756/2429449/papierloos-werken-is-niet-de-oplossing.html#ixzz2JG5wimLw