Goede vooruitzichten Document Management markt

Ieder half jaar doet Strategy Partners Nederland onderzoek naar de ontwikkelingen van de Document Management markt. In dit nieuwsartikel wordt in gegaan op de prestaties van 2012 en de vooruitzichten voor 2013.

De markt voor document management en informatielogistiek maakt een positieve ontwikkeling door in Nederland. Het onderzoek, gebaseerd op 46 aanbieders van producten en diensten in deze en gerelateerde sectoren, toont aan dat de resultaten beduidend beter zijn dan die van de generieke IT markt, welke op haar beurt weer als een van de betere sectoren van de gehele Nederlandse economie wordt beschouwd.
ABN Amro erkent deze ontwikkeling: “Vooral de kleine en middelgrote softwarebedrijven doen goede zaken. Zij laten een bovengemiddelde omzetgroei zien. Het resultaat van deze trends is dat de branche een schaalverkleining laat zien: de top krimpt en de onderkant groeit.’

De resultaten geven aan dat in het eerste kwartaal van 2012 72% van de ondervraagde bedrijven meer omzet en marge hebben gerealiseerd ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011. Voor het tweede kwartaal is een omzetgroei van 89% verwacht. De resultaten van dit kwartaal zijn op het moment van schrijven helaas nog niet bekend.

De beste resultaten werden behaald in de segmenten internationale Enterprise Content Management software, de document capture en informatie acquisitie sector en bij leveranciers in het Invoice Processing en Purchase to Pay segment. YIBS kan deze resultaten bevestigen, aangezien wij ook te maken kregen met toenemende vraag naar producten die wij aanbieden in deze sectoren.

De verwachtingen voor 2013 zijn unaniem positief. Ruim 98% van de ondernemingen verwacht een omzet groei, waarvan 38% een groei van hoger dan 10%. In het algemeen is er dus een positieve trent gaande in de document- en content markt, waarvan verwacht wordt dat deze zich nog geruime tijd voort zal zetten.

Bronnen:
– Strategy Partners Nederland: Business barometer voor de Document- en Content Management software en dienstensector (H1 2012 en vooruitzichten)
– http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/branches/branches-met-kansen-de-ict-branche