Enterprise Content Management markt groeit gestaag

De resultaten van de halfjaarlijkse businessbarometer van Strategy Partners Nederland zijn weer gepubliceerd. Hieruit kwam naar voren dat de markt voor Enterprise Content Management in 2012 is gegroeid met 4%. Vergeleken met dezelfde periode in 2011, noteerde tweederde van de bedrijven een omzetgroei in 2012 op dit gebied.

Van alle bedrijven die deelnamen aan het onderzoek gaf 82% aan een omzetgroei te verwachten in het eerste halfjaar van 2013, vergeleken met dezelfde periode afgelopen jaar. De belangrijkste reden hiervoor is een groot aantal orders dat van eind 2012 doorgeschoven is naar de eerste helft van 2013. Bijna alle bedrijven denken dat de grote slag geslagen moet worden in de tweede helft van 2013, waardoor ze in totaal over 2013 een flinke omzetgroei verwachten.

De verschillen in resultaten tussen marktsectoren bleek in 2012 kleiner te zijn dan in 2011. Wel waren er een drietal sectoren dat bovengemiddeld goed scoorde. Het gaat om leveranciers van software voor document capture, internationale ECM softwareleveranciers, en leveranciers van invoice processing software. Zoals u gewend bent van YIBS hebben wij een smal, maar toch zeer divers en kwalitatief aanbod aan software producten die oplossingen bieden voor deze drie sectoren.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat de ECM divisies van de grote systeemintegrators lager dan gemiddelde scores behaalden.

Bron: Docufacts.nl