Document management is cruciaal bij faciliteren van het nieuwe werken

Document management is cruciaal om het nieuwe werken mogelijk te maken. Wie tijd- en plaatsonafhankelijk werkt blijft wel afhankelijk van informatiebronnen. Dat betekent dat de beschikbare documenten een manager nodig hebben. Als relevante documenten niet beschikbaar zijn zal de animo voor het nieuwe werken al snel omslag in scepsis.

Vaak zijn documenten al digitaal beschikbaar. Voor oudere documenten is dat niet het geval. Ze worden in archiefkasten gepropt. De ervaring leert dat gemiddeld 50% tot 75% van de kastinhoud weggegooid kan worden. De inventarisatie van de kasten biedt gelegenheid om medewerkers over het nieuwe werken te vertellen.

Een document manager kan aan de voorkant van het bedrijfsproces relevante documenten en informatie beschikbaar maken. Dat komt neer op documentsanering vooraf, in plaats van achteraf zoals in de oude situatie. De manager zorgt er voor dat de via het nieuwe werken verkregen kennis geen individuele macht maar gezamenlijke kracht is.

Bron(nen): VIP/Doc (september 2011)