Datakwaliteit financiële instellingen ondermaats

Door slechte datakwaliteit voldoen veel financiële instellingen niet aan de wet- en regelgeving en maken zij beslissingen op basis van verkeerde informatie. Doordat de kwaliteit van de data van onvoldoende niveau is wordt een verkeerde inschatting van het risicoprofiel van een organisatie gemaakt en dus een schijnveiligheid gecreëerd.

Dit blijkt uit onderzoek van Peter Berger, Manager Financial Services Industry bij Protiviti. Hij won met dit onderzoek de NBA VRC Scriptie Prijs. Hij ontdekte ook dat veel financiële instellingen geen structurele oplossing hebben om datakwaliteit op de lange termijn optimaal te houden. Hierdoor kost het veel tijd en dus geld om de juiste informatie boven water te krijgen en te kunnen voldoen aan strenge eisen van toezichthouders. Peter Berger geeft aan dat bedrijven de essentie van data als onderdeel van de bedrijfsstrategie onderschatten. Volgens hem is data van goede kwaliteit juist cruciaal voor deze bedrijven. Ze kunnen op die manier sneller inspelen op risico’s en kansen. Verder begrijpen ze klanten en de markt beter.

Volgens Berger zit de oplossing in het uitzoeken waar de datavervuiling plaatst vindt. Vaak begint dit al op het punt waar de data het bedrijf binnenkomt. Zo komt het voor dat directie en management niet weten wat de kwaliteit van de data is en of ze er wel op kunnen vertrouwen. Uiteindelijk moet goed in kaart gebracht worden wie er verantwoordelijk is voor de kwaliteit van data. IT speelt een belangrijke rol in dit proces en een document management systeem kan hier goed bij helpen.

Bron: Managersonline.nl