Beheers uw documentprocessen en loop voorop!

Grootschalig onderzoek van Ricoh Nederland (December 2012) brengt een aantal opmerkelijke punten aan het licht. Het onderzoek is gehouden onder een groot aantal Europese bedrijven en richt zich op de manier waarop zij hun kritieke documentprocessen beheren en hoe zij deze kunnen verbeteren om op die manier informatie beter toegankelijk te maken. Dit komt dan bijvoorbeeld de klanttevredenheid weer ten goede, omdat klanten sneller en beter geholpen kunnen worden.

Zo blijkt uit het onderzoek dat 82% van de werknemers van mening is dat de huidige werkwijze omtrent documenten en informatie verwerking dusdanig achterhaald is, dat het hen belemmert om effectief en efficiënt te kunnen werken. Verder geeft 91% van de bedrijven aan dat de alsmaar toenemende hoeveelheid informatie die wij te verwerken krijgen de grootste impact heeft om kritieke processen in de organisatie te beheren. Daardoor is er weer minder tijd over om te besteden aan omzet genererende activiteiten.

Een trend die op het moment veel besproken wordt is die van informatie weergave op mobiele apparaten zoals een tablet of smartphone. Echter, de meerderheid van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat hun systemen deze nieuwe apparaten nog niet volledig ondersteunen.

Het is dus zaak dat bedrijven meer aandacht gaan besteden aan het beheersen van hun documentprocessen. De juiste systemen, die op de juiste manier ingericht zijn, kunnen hier een grote rol in spelen. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het verstandig is om eens met een expert op dit gebied te gaan praten, om te kijken hoe documentprocessen kunnen worden verbonden met werknemers en bedrijfstechnologie.

Het onderzoek sluit af met een blik in de toekomst: “bedrijven die in staat zijn om het beheer van bedrijfskritieke documentprocessen onder de knie te krijgen, zullen de bedrijven zijn die goed gedijen in de toenemende globalisering en het snellere tempo van de bedrijfsomgeving van de toekomst.”

Dus zoekt u een document manager die uw achterhaalde document processen nieuw leven inblaast, welke compatible is met zowel tablets als smartphones, en die ingericht wordt door experts op het gebied van document management? Dan bent u bij Content Central aan het juiste adres.

Bron: Managersonline.nl