faq

Wat is het verschil tussen Document Management en Enterprise Content Management (ECM)?

De termen Document Management (DM) en Enterprise Content Management (ECM) worden regelmatig onterecht door elkaar heen gebruikt. Echter, document management moet worden gezien als een onderdeel van Enterprise Content Management. Waar document management zich specifiek richt op de opslag van documenten en document beheer, gaat Enterprise Content Management veel verder. Het behelst de totale strategie en apparatuur die nodig is om iedere vorm van informatie (documenten, e-mails, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten)┬áte kunnen capturen, opslaan, beheren, en distribueren. Onder ECM vallen bijvoorbeeld ook Web content management en Records management, wat weer heel andere disciplines zijn dan document management.