begrijpen

Metadata

Metadata is letterlijk informatie over informatie. Het zijn gegevens die iets zeggen over een bepaald document. Deze beschrijvende kenmerken worden aan een document gehangen en zorgen ervoor dat het document makkelijker terug te vinden is in het document management systeem. Ook is metadata van belang wanneer bepaalde workflows automatisch uitgevoerd dienen te worden. Voorbeelden van metadata zijn een factuurnummer, contractnummer of bedrijfsnaam.